Menu

Filozofia Chrześcijańska

Numer bieżący

Filozofia Chrześcijańska (15) 2018
Osoba i doświadczenie mistyczne (3)

FCH_15_2018_okładka.jpg
  • Pod redakcjąKrzysztof Stachewicz
  • Spis treściFCH_15_2018_spis.pdf (53.75 kB)
  • Pełny tekstFCH_15_2018_druk.pdf (816.28 kB)
  • Miejsce wydaniaPoznań Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Teologiczny
  • Rok wydania2018
  • Ilość stron148
  • ISSN1734-4530
"Filozofia Chrześcijańska" znajduje się w Rejestrze Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3459. Wersja elektroniczna czasopisma jest publikowana na platformie czasopism UAM - PRESSto. Czasopismo "Filozofia Chrześcijańska" tworzone jest w Zakładzie Filozofii Chrześcijańskiej Wydziału Teologii w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Periodyk znajduje się na liście B czasopism. Poprzednia parametryzacja przyznała czasopismu 5 punktów. "Filozofia Chrześcijańska" znajduje się w Index Copernicus, Platformie Otwartych Czasopism Naukowych UAM PRESSto, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) oraz Polskiej Bibliografii Naukowej.