Menu

Filozofia Chrześcijańska

Recenzenci

dr hab. Dariusz Barbaszyński, prof. UWM;

dr hab. Piotr Domeracki, prof. UMK;

ks. dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. UKSW;

ks. dr hab. Ryszard Kozłowski, prof. AP;

dr hab. Ryszard Wiśniewski, prof. UJD;

dr hab. Maciej Woźniczka, prof. UJ