Menu

Filozofia Chrześcijańska

Kontakt

Adres do korespondencji:    

Redakcja Filozofii Chrześcijańskiej - o. prof UAM dr hab. Rafał Sergiusz Niziński
Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Wieżowa 2/4
61-111 Poznań

mail:   zsfch@amu.edu.pl